Oznaczenia substancji niebezpiecznych w transporcie „Materiały utleniające podtrzymujące palenie”