Oznaczenia substancji niebezpiecznych w transporcie „Materiały ciekłe zapalne”