Oznaczenia substancji niebezpiecznych w transporcie „Materiał skłonny do wybuchu podklasy 1