Osłona twarzy składająca się z szybki przeciwodpryskowej, ramki i nagłowia – OTFS-VI YT