Instrukcja BHP „Instrukcja BHP przy posługiwaniu się ręcznymi narzędziami o napędzie mechanicznym przy obróbce drewna”