Znak ewakuacyjny „Zakaz używania windy do celów ewakuacyjnych”