Znak ewakuacyjny “Zakaz używania windy do celów ewakuacyjnych”