Znak BHP “Ostrz przed substancjami żrącymi/ Nakaz stosowania ochrony rąk”