Znak BHP „Ostrz przed substancjami żrącymi/ Nakaz stosowania ochrony rąk”