Oznakowanie substancji niebezpiecznych w transporcie „Ładunek łatwo tłukący się”