Oznakowanie substancji niebezpiecznych w transporcie “Ładunek łatwo tłukący się”