„Zakup usługi badawczo – rozwojowej w zakresie opracowania detektorowej odzieży roboczej wraz z technologią automatycznej identyfikacji obiektów z użyciem nici elektroprzewodzących”

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/UE »

Informacja o wyborze oferty 

Front Image

Nazwa projektu: Wprowadzenie na rynek detektorowej odzieży roboczej poprzez wdrożenie wyników prac B+R

Celem  projektu jest wdrożenie wyników B+R zleconych jednostce naukowej w zakresie technologii detektorowej odzieży roboczej. W oparciu o nabyte wyniki B+R zostanie uruchomiona produkcja 2 nowych wyrobów o funkcjonalnościach niespotykanych obecnie na rynku (innowacje produktowe). Będą to:

1. Detektorowa odzież robocza z funkcją wykrywania wysokiego napięcia;

2. Detektorowa odzież robocza z funkcją wykrywania wysokiej temperatury.

Planowane do wdrożenia procesy produkcji nowych wyrobów są połączeniem tradycyjnych technologii charakterystycznych dla branży odzieżowej z zaawansowanymi rozwiązaniami z obszaru tekstroniki i mają charakter innowacji procesowej.

Przeprowadzenie inwestycji umożliwi dostosowanie oferty firmy Garment do oczekiwań klientów, co w rezultacie wzmocni pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku.

Wartość projektu: 2.331.096,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 849.907,50 PLN